Polowania zbiorowe

Sezon polowań trwa od początku października do 15 stycznia
Najczęściej organizowane są polowania 2-3 dniowe. Najbardziej odpowiednie grupy to 12-18 myśliwych. Podczas polowań statystycznie na jednego myśliwego przypada 0,8-2 sztuk zwierzyny grubej na dzień polowania. Jest to możliwe dzięki prowadzeniu racjonalnej gospodarki łowieckiej, na terenach objętych polowaniem oraz dobrej i sprawnej organizacji polowań zbiorowych prowadzonych przez doświadczonych myśliwych.

Podczas polowania gwarantujemy jednego naganiacza na jednego myśliwego oraz odpowiednio ułożone psy.
Ilość pędzeń uzależniona jest od terenu, na którym wykonywane jest polowanie, najczęściej jest to od 7 do 10 pędzeń dziennie, w przerwie śniadaniowej podawany jest gorący posiłek oraz napoje.

Koniec polowania uwieńczony jest uroczystym pokotem, odegraniem sygnałów myśliwskich oraz wyborem króla i wicekróla polowania, a dla myśliwych, którzy strzelili pierwszą zwierzynę w swoim życiu przewidziane jest tzw. pasowanie na myśliwego.

Polowania mogą być rozliczane wg cennika, jak również wg cen ryczałtowych.

Zachęcam do kontaktu. Chętnie odpowiem, na wszelkie pytania dotyczące polowań indywidualnych i zbiorowych.